Szukaj

Reklamacje i zwroty


W trosce o utrzymanie standardu sklepu na poziomie odpowiadającym Twoim oczekiwaniom informacje dotyczące płatności, dostaw, regulaminu, reklamacji, rękojmii i zwrotów podajemy w sposób dostosowany formalnie do obowiązujących przepisów prawa.

Reklamacja

Kupującemu w Sklepie Internetowym atelier Ciepielewska Design przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadkach ustalonych stosownymi przepisami prawa lub w Regulaminie Sklepu Internetowego atelier Ciepielewska Design.
Reklamację można złożyć poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres reklamacje@ciepielewska.pl .
Treść zgłoszenia powinna zawierać:

  • dane identyfikujące Kupującego,
  • dane identyfikujące Zamówienie (Umowę),
  • dane kontaktowe służące udzieleniu odpowiedzi na reklamację, lub korespondencji z nią związanej,
  • informacje identyfikujące przyczynę złożenia reklamacji.

W terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji Sprzedawca udziela pisemnej odpowiedzi pod adres pocztowy wskazany przez Kupującego.

Zwrot

Zwroty realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie sklepu internetowego atelier Ciepielewska Design obowiązującej w dniu realizacji zakupu przy użyciu poniższego formularza zwrotu

Osoby i podmioty dokonujące zwrotu produktu z transakcji potwierdzonej fakturą VAT prosimy o jednoznaczne potwierdzenie odbioru stosownych dokumentów księgowych korygujących transakcję.

Dziękujemy.

Formularz Zwrotu